Data Protection & Imprint

Data Protection


Integritetspolicy
Information om databehandling i samband med Google Analytics
Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited. Om den personuppgiftsansvarige på den här webbplatsen är belägen utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Schweiz, utförs behandlingen av Google Analytics-data av Google LLC. Google LLC och Google Ireland Limited kallas nedan för "Google". När Google Analytics används tillhandahålls databehandlingen tekniskt av Jimdo. I detta avseende hänvisas härmed till Jimdos sekretesspolicy. Jimdo GmbH (Jimdo GmbH, Stresemannstrasse 375, 22761 Hamburg Datenschutz@jimdo.com) och operatören av denna webbplats ansvarar tillsammans för databehandlingen i samband med Google Analytics på denna webbplats.

Google Analytics använder "cookies", som är textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Den information som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server och lagras där.

Google Analytics används uteslutande med tillägget "_anonymizeIp()" på denna webbplats. Detta tillägg säkerställer anonymisering av IP-adressen genom förkortning och utesluter en direkt personlig referens. Genom förlängningen förkortas IP-adressen i förväg av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Den IP-adress som överförs av motsvarande webbläsare inom ramen för Google Analytics kommer inte att sammanföras med andra uppgifter från Google.

På uppdrag av Jimdo och Webbplatsoperatören kommer Google att använda den insamlade informationen för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och tillhandahålla andra tjänster som rör webbplatsaktivitet och internetanvändning till Jimdo och Webbplatsoperatören (artikel 6.1 f i DSGVO). Det legitima intresset för databehandlingen ligger i optimeringen av denna webbplats, analysen av användningen av webbplatsen och anpassningen av innehållet, vilket möjliggörs genom tillhandahållandet av Jimmos statistikfunktioner. Användarnas intressen skyddas tillräckligt genom pseudonymiseringen.

Google är certifierat enligt den så kallade Privacy Shield (lista här) och garanterar en adekvat nivå av dataskydd på denna grund. De uppgifter som skickas och är kopplade till cookies, användar-ID (t.ex. användar-ID) eller reklam-ID raderas automatiskt efter 50 månader. Uppgifter vars lagringstid har uppnåtts raderas automatiskt en gång i månaden.

Google Analytics kan förhindra att Google Analytics samlar in uppgifter genom att webbplatsbesökaren justerar cookie-inställningarna för denna webbplats. Insamlingen och lagringen av IP-adressen och de uppgifter som genereras av cookies kan också när som helst återkallas med verkan för framtiden. Motsvarande plugin för webbläsaren kan laddas ner och installeras på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Webbplatsbesökaren kan förhindra att Google Analytics samlar in uppgifter på denna webbplats genom att klicka på följande länk. En opt-out-cookie kommer att ställas in för att förhindra framtida insamling av uppgifter när du besöker denna webbplats.

Om du klickar på länken: Webbplatsbesökaren har motsatt sig insamling av uppgifter med hjälp av Google Analytics på denna webbplats.

Mer information om Googles användarvillkor och sekretesspolicy finns i Google Analytics Terms and Conditions eller Google Analytics Overview.

I enlighet med relevant lagstiftning och DSGVO har webbplatsens besökare vissa rättigheter när det gäller deras personuppgifter som behandlas via Google Analytics databehandling. I synnerhet har han eller hon rätt till tillgång, rättelse, dataportabilitet eller radering av sina uppgifter och rätt till dataportabilitet. Webbplatsbesökaren har också rätt att motsätta sig viss behandling av sina uppgifter. För att utöva dessa rättigheter för den registrerade när det gäller behandling av Google Analytics-data på denna webbplats kan den registrerade (webbplatsbesökaren) när som helst kontakta Jimdo (Jimdo GmbH datenschutz@jimdo.com) eller webbplatsoperatören.

Tryck


Imprint av denna webbplats skapad via, generatorn av den tyska Anwaltshotline AG.

Den här webbplatsen skapades med hemsidesbyggaren JimdoPro: www.jimdo.com

Information enligt punkt 5 i TMG

Operatör och kontaktperson:

Stephanie Bunk

Marktstr. 11
88677 Markdorf

Telefonnummer: 0151-63159303
E-postadress: siddhazentrum-markdorf@posteo.de

Ansvarar för det journalistiskt-redaktionella innehållet enligt punkt 5511 RsfV:
Stephanie Bunk

Bilder och grafik:
De bilder som används på denna webbplats kommer från: 

  • www.pixabay.com
  • www.fotolia.com
  • www.istockphoto.com
  • har fotograferats av mig själv


Yogaskola online (identisk på språken EN, ES, SV):

Yogapose hund © AndiP / 7 bilder / pixabay.com, bildkredit nummer: 2959213

Yogaposition framåtböjning © jeviniya / 11 bilder
/ pixabay.com, bildkreditnummer: 1146277

Meditation © Pexels / 9145 images / pixabay.com, bildkredit nummer: 1284657

Meditationsmunk © 李磊瑜伽 / pixabay.com, bildkredit nummer: 3480814
 
Fjädrar i harmoni med naturen © Free Photos / pixabay.com, bildkredit nummer: 691928
 
Bouddhisme et bien-être © Puntostudiofoto / fotolia.com, bildkredit nummer: 47835611

Sidan med onlinekurser (identisk på språken EN, ES och SV): 

Summerfield © Free-Photos / 9080 bilder
/ pixabay.com, bildkredit nummer: 336672

Yogapose Dog © AndiP / 7 bilder / pixabay.com, bildkredit nummer: 2959213

Yogaställning framåtböjning © jeviniya / 11 bilder
/ pixabay.com, bildkredit nummer: 1146277

Yogapose backbend © AndiP / 7 bilder / pixabay.com, bildkredit nummer: 2959226

Chakras © Angela_Yuriko_Smith / 212 images/ pixabay.com, bildkredit nummer: 2798417

Meditation © Pexels / 9145 images / pixabay.com, bildkredit nummer: 1284657

Sjungande skål © stux/7251 images / pixabay.com, bildkredit nummer: 185211

Lotusblomma © terimakasih0 / pixabay.com, bildkredit nummer: 992221

Kvinna med frågetecken © Sophieja23 / pixabay.com, bildkredit: 687560

Kryddor © atulkprajapati2000 / pixabay.com, bildkredit nummer: 4096891

Lakrits © Rabbixel / pixabay.com, bildkredit nummer: 3408425

Sidan för läsning av palmblad                                          (identisk på språken EN, ES och SV):

Palmblad © PatrizioYoga / pixabay.com, bildkredit nummer: 4898937

Sriraman © Sabbine Duscheck

Logotyp © Stephan Österreicher
 

Sidan Om mig (identisk på språken EN, ES och SV):

Stephanie Bunk © Stephanie Bunk

Rosor © Capri23auto / pixabay.com, fotokredit: 2232185

Meditationsmunk © 李磊瑜伽 / pixabay.com, bildkredit nummer: 3480814
 
Fjädrar i harmoni med naturen © Free Photos / pixabay.com, bildkredit nummer: 691928
 
Bouddhisme et bien-être © Puntostudiofoto / fotolia.com, bildkredit nummer: 47835611

Ansvarsfriskrivning
Ansvar för innehållet

Innehållet på våra sidor har skapats med största omsorg. Vi kan dock inte garantera att innehållet är korrekt, fullständigt och aktuellt. Som tjänsteleverantör är vi ansvariga för vårt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med § 7.1 i den tyska telemedielagen (TMG). Enligt §§ 8-10 TMG är vi inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad information eller att undersöka omständigheter som tyder på olaglig verksamhet. Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information enligt allmän lagstiftning påverkas inte av detta. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från och med den tidpunkt då en konkret lagöverträdelse blir känd. Om vi får kännedom om sådana överträdelser kommer vi att ta bort det aktuella innehållet omedelbart.

Ansvar för länkar
Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbplatser från tredje part, vars innehåll vi inte har något inflytande över. Därför kan vi inte ta något ansvar för detta externa innehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna har kontrollerats för eventuella lagöverträdelser vid tidpunkten för länkningen. Det olagliga innehållet var inte identifierbart vid tidpunkten för länkning. En permanent kontroll av innehållet på de länkade sidorna är dock inte rimlig om det inte finns konkreta bevis för brott mot lagen. Om vi får kännedom om överträdelser kommer vi att ta bort sådana länkar omedelbart.

Upphovsrätt
Innehållet och de verk som skapats av webbplatsens operatörer på dessa sidor omfattas av den tyska upphovsrättslagen. Duplicering, bearbetning, distribution eller någon form av kommersialisering av sådant material som går utöver upphovsrättslagen kräver skriftligt förhandsgodkännande från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk. I den mån innehållet på denna webbplats inte har skapats av operatören respekteras tredje parters upphovsrätt. Särskilt innehåll från tredje part identifieras som sådant. Om du ändå skulle få kännedom om ett upphovsrättsintrång, vänligen informera oss om detta. Om vi får kännedom om några överträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.